DO’A TERBAIK KETIKA BERBUKA PUASA

DO’A TERBAIK KETIKA BERBUKA PUASA

Apa do’a terbaik, yang bisa kita ucapkan ketika berbuka puasa? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa hal penting yang harus kita fahami. Pertama, sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah ﷺ ((خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم)) Maka, do’a yang terbaik, tentu do’a yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, do’a yang shahih, benar-benar bersumber dari Rasulullah ﷺ, bukan do’a buatan orang lain. Kedua, harus kita fahami, bahwasannya berdo’a ketika berpuasa tidak hanya khusus kita lakukan manakala…

INDAHNYA AKHLAK MULIA

INDAHNYA AKHLAK MULIA

INDAHNYA AKHLAK MULIA Akhlaqul Karimah adalah bentuk imtitsaal atau ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Akhlaqul Karimah adalah wujud konkrit menjadikan Nabi sebagai qudwah (teladan). Seseorang yang berakhlak mulia setiap saat senantiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah shalat, puasa, dan lain-lain, maka kita juga termasuk bertaqarrub kepada Allah dengan Akhlaqul Karimah. Akhlak yang mulia butuh waktu yang panjang, sehingga waktu atau kesempatan untuk bertaqarrub dengan Akhlaqul Karimah juga…

HAKIKAT IKHLAS

HAKIKAT IKHLAS

HAKIKAT IKHLAS  Definisi Ikhlas Al Harawy berkata: “Ikhlas adalah membersihkan amalan dari semua campuran.” Ibnul Qayyim berkata: “Maksudnya adalah jangan sampai amalannya tercampur dengan campuran tendensi diri, baik itu menghias-hias diri pada hati makhluk, meminta pujian dan lari dari celaan mereka, atau mencari penghormatan dan harta mereka, atau agar mendapat bantuan, simpati dan dipenuhi segala kebutuhannya dan lainnya dari penyakit serta campuran yang ujungnya adalah menghendaki selain Allah dari amalannya siapapun dia.” [Madarijus Salikin 2/92].

MANHAJ PENDIDIKAN PENCETAK GENERASI RABBANI

MANHAJ PENDIDIKAN PENCETAK GENERASI RABBANI

MANHAJ PENDIDIKAN PENCETAK GENERASI RABBANI Ummat ini sangat butuh kepada ulama Rabbani, pendidik umat sejati yang membina ruh (jiwa) manusia. Ruh itu ada dua yaitu: Ruh yang pertama; hanya menghidupkan jasad. Ruh yang kedua, yaitu ilmu, inilah yang memberikan kehidupan abadi yang sesungguhnya. Dari sini, kita bisa memahami betapa butuhnya umat kepada seorang guru yang alim dan murabbi di jalan Allah. Allah menyebut orang-orang yang tidak berilmu sebagai orang yang mati. Maka bagaimana mungkin orang…

RAMADHAN & SHALAT FARDHU BERJAMA’AH

RAMADHAN & SHALAT FARDHU BERJAMA’AH

RAMADHAN & SHALAT FARDHU BERJAMA’AH Dalam banyak ayat Al-Qur’an Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyeru para hamba untuk bertaqwa. Tujuannya agar kita meraih derajat mulia di sisi Allah dengan takwa. Sebab, itulah derajat paling mulia di sisi Allah: “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian.” Untuk itu, marilah menjadikan taqwa ini perhiasan dalam setiap detik kehidupan kita. Taqwa yang dimaksud, adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Thalq bin Habib: أن تعمل…

AMALAN- AMALAN SUNNAH YANG DIJAGA DI BULAN ROMADHON

AMALAN- AMALAN SUNNAH YANG DIJAGA DI BULAN ROMADHON

AMALAN- AMALAN SUNNAH YANG DIJAGA DI BULAN ROMADHON a. Sholat dua roka’at sebelum subuh Dari Aisyah rodhiyallohu ‘anha dari Nabi  bersabda: « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » Dua roka’at fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. (HR. Muslim 725). b. Menjaga sholat sunnah rowatib yang 12 roka’at dan sebaiknya dikerjakan di rumah. Dari Ummu Habibah rodhiyallohu ‘anha, ia mendengar Rasululloh ﷺ bersabda: « مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ…

SYAFAAT DALAM ISLAM

SYAFAAT DALAM ISLAM

Di antara bagian dari ketaqwaan yang paling penting adalah mengesakan Allah dan tidak menduakan-Nya dengan apapun. Banyak kaum muslimin tidak sadar menyekutukan Allah karena ingin mendapatkan syafaat. Sebabnya mereka berusaha mendekatkan diri pada orang atau makhluk atau benda yang mereka yakini dapat mendatangkan syafaat.

KAPAN PERKARA MUBAH = BID’AH…??

KAPAN PERKARA MUBAH = BID’AH…??

Ibadah itu, jika tidak berstatus sunnah (anjuran), maka pasti berstatus wajib. Yang namanya ibadah, tidak keluar dari dua hal tersebut. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Atas dasar ini, jika ada orang menganggap perkara-perkara yang mubah sebagai ibadah, maka ibadah tersebut termasuk bid’ah yang tertolak dan tercela. KECUALI jika hal yang mubah tersebut dilakukan demi menopang atau membantu ketaatan pada Allah. Contoh: Main futsal itu mubah, kalau “futsalnya” dianggap ibadah, jadilah ia bid’ah. Namun jika dianggap…

1 2 3 4 15